Апартаменти на изплащане
Апартаменти на изплащане

Апартаменти на изплащане

4.9/5 - (10 votes)

Искате да си вземете жилище и търсите апартаменти на изплащане?

Апартаменти на изплащане без първоначална вноска 

Днес много кредитни институции започнаха да предлагат отново програми за ипотечно кредитиране без първоначална вноска в София, Варна и много градове. Такъв банков продукт се разпространяваше на пазара преди финансовата криза от 2008 г., което принуди организациите да съкратят тези ипотечни програми.

При издаване на ипотека за закупуване на жилище без първоначална вноска рисковете за банката са много значителни. Основните рискове са спад в стойността на обезпечението в случай на криза. Следователно ипотечният заем с такива параметри на кредитиране има по-висок процент.

Също така условията на повечето ипотечни заеми без първоначална вноска съдържат изискване за осигуряване на допълнителна сигурност (в допълнение към имота, който се купува).

Като правило недвижимото имущество, което вече е на разположение на кредитополучателя, действа като обезпечение.Как да си взема апартамент на изплащане

В някои банки допълнително обезпечение може да бъде не само недвижимо имущество, което кредитополучателят вече притежава, но и кола.

При липса на първоначално плащане, в някои случаи може да се приема като обезпечение, в допълнение към други жилищни недвижими имоти, поръчителства на две физически лица, поръчителство на платежоспособни юридически лица или залог на високоликвидни ценни книжа.

Банкерите виждат алтернатива на обезпечението в застраховката за финансова отговорност на кредитополучателя. Всъщност, ако кредитна институция получи по-малка сума от продажбата на заложеното имущество от сумата на предоставения заем, застраховката ще покрие загубите на банката.

 

ИЗБЕРИ БЪРЗ КРЕДИТ СПОРЕД  ЖЕЛАНИТЕ УСЛОВИЯ И  СУМА 

 СУМА ИСКАНЕ
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 500 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 1000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 2000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 3000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 8000 ЛЕВА