Заеми от небанкови институции
Заеми от небанкови институции

Заеми от небанкови институции

5/5 - (9 votes)

Търсите кредити  институции?

Предимства и недостатъци на модерните заеми от небанкови институции са много.

 

Ето и основните им предимства:

 • Източникът на минималния месечен доход няма значение, стига да може да бъде доказан;
 • Не се искат никакви обезпечения и попечителство или какъвто и да е вид гаранти и съдлъжници;
 • Не е необходимо да се оправдава използването на привлечените средства, което означава, че използването им за изплащане на нова кола или за ремонт не е от значение за небанковите финансови институции;
 • Всички комисионни и лихви са прозрачно представени на сайта – тези институции са длъжни да представят цялата информация за своя финансов интерес на потребителите;
 • Минималната отпусната сума (в зависимост от политиката на всяка небанкова финансова институция) започва от 50-100 лева, а най-краткият срок за погасяване е един ден;
 • Няма комисионни или други условия, свързани с предсрочното погасяване, което е съществена разлика между банките тези небанкови финансови институции;
 • Както срокът на изплащане, така и свързаната с него вноска могат да се определят по взаимно съгласие между консултанта и заявителя (ако се избере контакт с представител на фирмата). Така служителят, вземащ решение от името на фирмата, трябва да се свърже със заявителя и да бъде взето най-подходящото решение;
 • Дори да е имало спорове с банкови финансови институции в миналото (което дава възможност да се регистрирате в ЦКР като нелоялен платец), имате право на бърз небанков кредит и дискретността ви е гарантирана;
 • Времето за анализ и одобрение на файла, както и прехвърлянето на средства става от 5 минути до 24 часа.

Наред с предимствата тези кредити, те имат и следните недостатъци:

 • Сумите, отпуснати от финансови институции под формата на небанкови кредити са значително по-ниски от предлаганите от банките (в 90% от случаите максималната отпусната сума е до 5000 лева за около 12 месеца);
 • Дори ако някои институции отпускат минимална сума от 50-100 лева, пазарното проучване за идентифициране на оптималната опция трябва да се извърши много внимателно, тъй като има институции, които не отпускат бърз заем под няколко стотин лева;
 • Периодът на погасяване обикновено не надвишава няколко месеца;
 • Санкциите, прилагани в случай на забавяне на плащанията са сериозни;
 • Може да изберете институция, която предлага първия заем с нулева лихва, но това се отнася само за нови клиенти;
 • ГПР може да достигне 50%.

Тези недостатъци обаче не трябва да са пречка, ако сте човек, който изпълнява своите ангажименти отговорно.

 

Кредити от небанкови институции

 

ИЗБЕРИ БЪРЗ КРЕДИТ СПОРЕД  ЖЕЛАНИТЕ УСЛОВИЯ И  СУМА 

 СУМА ИСКАНЕ
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 500 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 1000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 2000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 3000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 8000 ЛЕВА