Заем срещу запис на заповед
Заем срещу запис на заповед

Заем срещу запис на заповед

5/5 - (12 votes)

Пари на заем срещу запис на заповед

Заем срещу запис на заповед е финансов инструмент за получаване на паричен кредит. Когато имате нужда от свежи пари поради някаква причина и не разполагате с тях в момента, можете да обмислите получаването на паричен заем от финансова институция. Един от разнообразните варианти е кредит срещу запис на заповед. Нека видим най-общо какво представлява той.

 

Знае се, че когато финансовите институции отпускат кредит на лица, последните трябва да предоставят документи, които да гарантират недвусмислено, че са в състояние да върнат своя паричен заем в срок и спрямо определения погасителен план. Осигуряването на възвращаемостта на парите може да се извърши по няколко начина. Така например, най-често това се случва като лицето, което кандидатства за кредит предостави трудов договор, обезпечи заема с ипотека на недвижимо имущество или предостави някакъв друг залог, което е характерно за работата в заложните къщи.

Заем срещу запис на заповед

Запис на заповед е също вид обезпечение, което гарантира връщането на парите от кредитополучателя. Става дума за писмено оформен документ, който има за цел да установи правилата и да уреди всички точки от въпросния договор за кредит. Издаването му е от страна на този, който получава паричния заем. В документа следва да бъде посочен както размера на отпуснатия кредит, така и срока, в който парите трябва да бъдат върнати, както и съответната лихва, ако има такава.

Характерна особеност на запис на заповед е, че трябва да съдържа точни и ясни клаузи, чието двусмислие е напълно недопустимо. Всяка една от точките трябва да е точно фиксирана и значението да бъде абсолютно категорично. Следва да бъдат поставени дата, място на плащането, както и да се постави съответния подпис.

Тези кредити се уреждат сравнително бързо и лесно, но условието е да бъдат изключително сериозно обезпечени. В случай на некоректно отношение от страна на ползвателя на кредита, то тогава неговият наредител може да отиде в съда и да му бъде издаден изпълнителен лист, чрез който да удовлетвори вземанията си.

 

ИЗБЕРИ БЪРЗ КРЕДИТ СПОРЕД  ЖЕЛАНИТЕ УСЛОВИЯ И  СУМА 

 СУМА ИСКАНЕ
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 500 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 1000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 2000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 3000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 8000 ЛЕВА