Как мога да проверя кредитната си история?
Как мога да проверя кредитната си история?

Как мога да проверя кредитната си история?

Кредитна история проверка

Много хора си задават въпроса кое определя кредитната история дали ще бъде добра или лоша. На практика не всички хора знаят, че всеки финансов ход се записва в обща база данни, която се съхранява и поддържа от Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българска народна банка (БНБ). Информацията за вашите минали и настоящи кредитни задължения и дали са редовно погасявани ви прави надежден или ненадежден платец. Тя се пази за срок от 5 години назад.


Всъщност има редица фактори, които оказват влияние върху това дали кредиторите ще ви оценят като човек с добър или лош кредитен статус. Те гледат с добро око на хора, които имат редовни доходи на сигурна работа, но също така обръщат внимание и на семейното положение, възрастта, образованието и профила на професията.Кое влияе на кредитния статус?

Например, образованието не влияе директно, но по-високият ценз накланя везните във ваша полза и влияе благоприятно върху вашето кредитно досие. Ако сте били редовен платец на минали кредити е още една точка за вас, но ако в миналото сте имали просрочия, не само по вашите финансови задължения към кредиторите, но и към осигурителните фондове и данъчните институции, то вашето ЦКР се утежнява.

Как да проверите вашата кредитна история?

Тази база данни позволява на физическите и юридически лица да проверяват своя статут. В случай, че решите да проверите какви са вашите лични данни, следва да се обърнете към ЦКР с молба по образец и лична карта, а ако искате да проверите статута на фирма, се нуждаете от валидно удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК и с квитанция от платена такса. Така ще установите дали данните са реални или има допусната грешка, защото практиката сочи, че такива грешки реално се допускат, макар и рядко. В случай на допусната грешка, ще трябва да се обърнете към банката или кредитната фирма, подала сведения към електронната база данни, че сте теглили кредит от нея, за да го коригират.