Как мога да проверя кредитната си история?
Как мога да проверя кредитната си история?

Как мога да проверя кредитната си история?

5/5 - (11 votes)

Кредитна история проверка

Много хора си задават въпроса кое определя кредитната история дали ще бъде добра или лоша. На практика не всички хора знаят, че всеки финансов ход се записва в обща база данни, която се съхранява и поддържа от Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българска народна банка (БНБ). Информацията за вашите минали и настоящи кредитни задължения и дали са редовно погасявани ви прави надежден или ненадежден платец. Тя се пази за срок от 5 години назад.


Всъщност има редица фактори, които оказват влияние върху това дали кредиторите ще ви оценят като човек с добър или лош кредитен статус. Те гледат с добро око на хора, които имат редовни доходи на сигурна работа, но също така обръщат внимание и на семейното положение, възрастта, образованието и профила на професията.Кое влияе на кредитния статус?

Например, образованието не влияе директно, но по-високият ценз накланя везните във ваша полза и влияе благоприятно върху вашето кредитно досие. Ако сте били редовен платец на минали кредити е още една точка за вас, но ако в миналото сте имали просрочия, не само по вашите финансови задължения към кредиторите, но и към осигурителните фондове и данъчните институции, то вашето ЦКР се утежнява.

Как да проверите вашата кредитна история?

Тази база данни позволява на физическите и юридически лица да проверяват своя статут. В случай, че решите да проверите какви са вашите лични данни, следва да се обърнете към ЦКР с молба по образец и лична карта, а ако искате да проверите статута на фирма, се нуждаете от валидно удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК и с квитанция от платена такса. Така ще установите дали данните са реални или има допусната грешка, защото практиката сочи, че такива грешки реално се допускат, макар и рядко. В случай на допусната грешка, ще трябва да се обърнете към банката или кредитната фирма, подала сведения към електронната база данни, че сте теглили кредит от нея, за да го коригират.