Кредитен калкулатор
Кредитен калкулатор

Кредитен калкулатор

5/5 - (14 votes)

Изчисляване на пълната цена на заема с кредитен калкулатор

Калкулаторът за кредит ще изчисли общите разходи по заема – сумата, изчислена като процент, която отчита комисионните, свързаните с тях плащания и времето на тяхното плащане. Това дава възможност да се сравняват заемите с различни комисионни.

 

 

Кредитен калкулатор с предсрочно погасяване

В раздела за предсрочно погасяване можете да планирате такива изплащания. Някои банки често налагат санкции, свързани с плащането на такъв вид плащане. В раздела за комисионна можете да зададете подходящите параметри и по този начин да определите точно колко предсрочното погасяване ще ви бъде от полза.

Отчитане на инфлацията при плащанията по заеми

След като зададете параметрите на очакваната инфлация на кредитния калкулатор, е възможно да се оценят разходите, като се вземе предвид реалната покупателна способност на парите във времето.

Зависимост на начисляването, размера на месечното плащане от параметрите на заема

Анализът на графиките на зависимостта на параметрите на заема ви позволява да изберете най-удобните условия за заема. Като щракнете върху точката на интерес на диаграмата, можете да започнете по-подробно изчисление за параметъра, избран на диаграмата.

Фиксирано плащане или плащане на анюитетни вноски

За анюитетни плащания през целия период на погасяване размерът на месечните плащания е еднакъв, докато в началния период погасяването на дълга е по-бавно, тъй като трябва да платите натрупаните лихви по заема. Този тип заеми е най-разпространен в България. Схемата за диференцирано плащане предполага в началния етап изплащането на големи месечни суми, които ще намаляват с всеки следващ път. Дългът се изплаща на равни вноски през целия период, но размерът на начислените лихви се променя. Общият размер на начисляванията е по-висок при анюитетна схема, но е важно да не забравяме за инфлацията, особено при дългосрочните заеми. В условията на висока инфлация тази схема става значително по-печеливша в контекста на покупателната способност на парите.

ИЗБЕРИ БЪРЗ КРЕДИТ СПОРЕД  ЖЕЛАНИТЕ УСЛОВИЯ И  СУМА 

 СУМА ИСКАНЕ
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 500 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 1000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 2000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 3000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 8000 ЛЕВА