Кредити за животновъдство
Кредити за животновъдство

Кредити за животновъдство

5/5 - (10 votes)

Интересувате ли се от кредити за животновъдство?

Бизнесът започва с изчисления. Това правило важи винаги, независимо от избора на дейност, мащаб и форма на собственост.

Ако решите да превърнете личната си ферма в печеливш бизнес, започнете с бизнес план за частна ферма, направете оценка на разходите за стартиране. Ако имате собствени спестявания за инвестиции – страхотно! След като обмислите всички рискове и възможности, започнете. Ако няма начален капитал, но идеята изглежда обещаваща, потърсете кредит.

Ето ръководство стъпка по стъпка как да го направите.

Стъпка 1. Изберете банка и подайте заявление

Изборът на кредитор е ограничен от броя на банките, предлагащи целеви програми за животновъдство, и от възможностите на кредитополучателя.

Стъпка 2. Ние предоставяме необходимите документи

На етапа на събиране на документи, провеждайте постоянен диалог с кредитора: той има право да изисква други потвърждения за вашата платежоспособност. Например удостоверение за състава на семейството и доходите на съпруга и т.н.

Стъпка 3. Получаваме средства и изплащаме дълга

Когато сделката бъде одобрена, отделете време да се зарадвате. Посочете при какви условия получавате пари и колко ще струват. Крайните условия (размер, тарифа, застраховка и обезпечение) се определят от кредиторите след преглед на досието на кредитополучателя и оценка на всички рискове.

Кредити за закупуване на животни

Кредити за животновъдство могат да бъдат получени в няколко структури, повечето от тях работят с юридически лица и индивидуални предприемачи, водещи селски стопанства.

Какво трябва да направят собствениците на малки частни ферми, които искат да изведат бизнеса си на по -високо ниво, донасяйки осезаем доход?

За тях съвет от финансови съветници:

  1. Съставете бизнес план и преценете рентабилността на проекта – ако очакваният доход ще ви позволи да платите всички текущи разходи, дългове към банката и да получите нетна печалба от поне 20%, това е причина да търсите инвеститори.
  2. Оценете текущото финансово състояние и наличието на „възглавница за безопасност“ – ако нямате собствени средства за покриване на разходите в случай на „непреодолима сила.

ИЗБЕРИ БЪРЗ КРЕДИТ СПОРЕД  ЖЕЛАНИТЕ УСЛОВИЯ И  СУМА 

 СУМА ИСКАНЕ
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 500 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 1000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 2000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 3000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 8000 ЛЕВА