Кредити при развод
Кредити при развод

Кредити при развод

5/5 - (11 votes)

krediti-onlineЖивотът е това, което ни се случва без да сме го планирали. Много хора преди да сключат брак са теглили заеми. Част от тях ги теглят след брака. Хората обаче рядко се питат какво става с тези заеми при един евентуален развод. Тази публикация ще се опита да даде яснота какво предвижда закона за кредитите, придобити преди и по време на брака след развод.

Нормативният документ, който има отношение към тези кредити е Семейния кодекс.

Почти винаги те са целеви ипотечни кредити и се теглят за закупуване на нов дом. Ако договора за заем е подписан след сключване на брак, задължението е и на двамата съпрузи. Какво става обаче, ,когато заемът е изтеглен преди брака? Кой трябва да поеме задължението след развода и по какъв начин?

Първият вариант предвижда бившите съпрузи за си подлят по равно цялото имущество, както и задължението по погасяването на заема. Във втория случай се предвижда още преди брака да се подпише нотариално заверено брачно споразумение, с което партньорите се договарят кой какво ще дължи и кой какво ще получи в случай на развод. Във втория вариант и двамата предварително се разбират за своите права и задължения, в случай, че един ден се стигне до развод между тях. И двамата съпрузи знаят кой какъв дял следва да изплаща от заема и какво ще получи накрая.

Съществува и трети случай, който е най-популярния у нас. При него всичко придобито след брака се дели по равно – имоти, заеми и т.н. Това, което съпругът е закупил или получил по друг начин, наполовина получава съпругата и обратно.

Много малка част от семействата в България подписват предбрачно споразумение или пък делят цялото имущество и кредитните задължения по равно. Все още значителен брой хора сключват брак по стария Семеен кодекс и това става повод за заплетени казуси, които в повечето случаи водят до съдебната зала.

Истината е, че отговорност за кредитите, изтеглени по време на брака носят и двамата съпрузи, а най-добрият вариант е да си разделят отговорността по задълженията в духа на добрия тон и разбирателството.

Кредити при развод

ВИЖ ОЩЕ:

  • разделяне на кредити при развод
  • може ли да се прехвърли кредит при развод
  • кредит изтеглен от единия съпруг
  • може ли да се прехвърли кредит при развод
  • съдлъжник по кредит след развод

ИЗБЕРИ БЪРЗ КРЕДИТ СПОРЕД  ЖЕЛАНИТЕ УСЛОВИЯ И  СУМА 

 СУМА ИСКАНЕ
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 500 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 1000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 2000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 3000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 8000 ЛЕВА