Кредит без справки
Кредит без справки

Кредит без справки

5/5 - (10 votes)

Бързият кредит без справки представлява финансова услуга, която се отпуска без преглед на кредитното досие. В Централния кредитен регистър се пази к квалифицирана информация за кредитния статус на всеки човек, който е теглил кредити или в момента погасява кредитни задължения.

ЗАЯВИ КРЕДИТ

Някои банкови или небанкови дружества предоставят на хората кредит без справки. На практика това е заем, който се отпуска без проверка на базата данни в ЦКР. При тези заеми не се проверява кредитната история на кандидатите, а само източника на приходи. Заемодателят се свързва с работодателя и се информира за размера на приходите на потенциалния клиент.

Онлайн кредитът без справка на базата данни в тези ситуации изисква от потребителите да получават постоянни доходи в достатъчно висок размер, за да може да върнат своите дългове навреме. Някои заемодатели се фокусират най-вече на редовността и размера на месечните приходи, а не толкова на източника им.

Бързият заем без проверка на бази данни са опция за отпускане на спешни пари назаем за потребители, които за заемодателите са от групата на хората с ниска кредитоспособност. Това се дължи на факта, че тези хора изпращат запитване за кредит без справки, защото си мислят, че кредиторите няма да им отпуснат стандартен бърз кредит поради тяхното кредитно досие. Факт е обаче, че за всеки кредитор понятието добра или лоша кредитна история е относително, защото то зависи от общите политики и условията на всеки отделен кредитор.

Докато едни спазват по-строга политика и се вглеждат внимателно в това как са погасявани кредитите и дали са имали просрочия и са пропускали месечни вноски, то други допускат техните клиенти да са имали някои закъснения и това за тях е в рамките на допустимото.
Онлайн заемът без проверки се отпуска наистина от някои кредитори, но тези зами са с по-малка сума и с по-кратък погасителен период, защото се идентифицира риск тези клиенти да не върнат отпуснатите суми навреме.

Кредиторите, които отпускат тези заеми обикновено удържат на клиентите малко по-висока лихва. Те може да изискат от кандидатите удостоверение за постоянни доходи или да гарант, който със своя недвижима собственост да обезпечи погасяването на заема. В третия случай от кандидатите може да се изиска да представят допълнително обезпечение, гарантиращо връщане на сумата в договорения срок чрез ипотека.

ЗАЯВИ КРЕДИТ