Кредит на починал длъжник
Кредит на починал длъжник

Кредит на починал длъжник

Оцени post

Какво се случва при заем на починал човек

zaem byrzoМного интересен въпрос е какво се случва с кредита на човек, който умира, преди да го е погасил. Отговорът не е едностранен.

В един от случаите кредита отива при наследниците, ако те го приемат. Това става независимо дали има или няма поръчител.Също така наследниците изпадат в такава ситуация, ако потребителят не е има застраховка Живот.

При смърт на кредитоискателя наследниците получават завещани от него неща, като имоти, пари, вещи и т.н. В случай, че те се откажат от тях, те се отказват и от кредита, който върви ръка за ръка с тях. В този случай банката взима активите под формата на наследство и дори и те да не покриват цялата сума, те се задоволяват с това. От друга страна, ако наследниците приемат активите, те приемат и заема, който са длъжни да изплащат. В повечето случаи в такива ситуации се прибягва до проста математика. Ако активите не надвишават сумата на кредита, то не си заслужава да бъдат приети. В случай, че наследник приеме само недвижимо имущество например, то останалото наследство се взема от банката, а сумата, която остава непогасена се погасява от наследника.

Ако потребителят е имал застраховка Живот е редно застрахователното дружество да поеме отговорността по кредита. За съжаление в реалността не винаги това се случва. Застрахователите излизат със становището, че смъртта на клиента е настъпила в резултат на заболяване, което застраховката не предвижда.

Ако в договора са посочени поръчители, ситуацията става по-сложна. При всички случаи първо, като длъжници, се търсят наследниците. Ако те се откажат от наследството, по образец на гореописания начин, банката поема активите. В случай, че те не са достатъчни за покриване на цялата сума, отговорност поемат поръчителите, в зависимост колко са те.

Това накратко се случва при смърт на човек, който все още не е погасил своя кредит. Във всички случаи, ако сте в подобна ситуация, на наследник или поръчител, е редно да се допитате до адвокат, който да ви даде насоки.

 

ВИЖ ОЩЕ:

  • опрощаване на кредит при смърт
  • кой плаща кредит при смърт