Рефинансиране на бързи кредити
Рефинансиране на бързи кредити

Рефинансиране на бързи кредити

4.9/5 - (13 votes)

Рефинансиране на бързи кредити без доказване на доход

Рефинансирането се състои в достъп до нов заем за погасяване на текущия (текущите) заем (и) и който е свързан с неизплатени суми към датата на падежа (независимо от това дали принудителното изпълнение е поискано или не).

 

 

Този нов метод обикновено се характеризира със следните елементи:
– Сключването на нов договор за кредит става в зависимост от избрания продукт, с добавяне на конкретни клаузи, според случая, по отношение на кредита за преструктуриране;

– Потребителят получава възможност за консолидиране на два или повече кредита в един, като предоставеният нов заем е с характеристиките на един от преструктурираните;

– Продължителността на кредитирането няма да надвишава максималната продължителност на задължението, избрана за новия кредит;

– В случай на съществуване на непогасени суми (лихви и други), те могат да бъдат включени в кредитния баланс, което води до неговото увеличение;

Следователно рефинансирането може да бъде изгодно решение за онези, които желаят да плащат по-ниска месечна лихва. Когато получавате заем за  рефинансиране обаче, трябва да предприемете няколко стъпки, за да направите новия заем наистина по-икономичен за вас.

Когато избират заем за рефинансиране, клиентите трябва да сравняват ГПР, както при обикновените заеми, и това се изчислява въз основа на характеристиките на стария заем.

Например, ако текущият кредитен баланс на един клиент е 4,537 евро, а периодът, останал до пълното погасяване, е 3 години и половина, тогава изчислението, свързано с кредита за рефинансиране, също трябва да се извърши за 4,537 евро и 3 години и половина. Но ако изчислението е направено за 5-годишен заем за рефинансиране, месечната лихва ще бъде по-ниска, дори ако лихвеният процент е по-висок.

Трябва да се има предвид, че дългът към компанията, с която сте сключили договор, не се дава само от месечната вноска. Много е важно общата сума, изплатена до края на кредита, да бъде намалена след рефинансирането.

Още:

  • Фирми за рефинансиране на кредити
  • Банка рефинансиране на лоши кредити
  • Рефинансиране на необслужван кредит

Рефинансиране на бързи кредити