Рефинансиране на лоши кредити
Рефинансиране на лоши кредити

Рефинансиране на лоши кредити

5/5 - (11 votes)

Рефинансиране на просрочени кредити

krediti-onlineНапоследък много хора се интересуват от това как могат да подобрят своята кредитна история и съответно в бъдеще да получават по-добри оферти от кредитните дружества. Колкото по-добра кредитна история има човек, толкова по-ниска лихва ще му бъде предложена от банките и кредитните компании, когато кандидатства за рефинансиране на т.нар. „лоши кредити“.

Ако човек желае да направи кредитната си история по-добра, е добре да потърси копие от кредитния си отчет и да го провери за грешки. Ако има такива, те може да я влошат, трябва да се коригират навреме. Например, има случаи, в които в кредитния регистър може да е вписан изтеглен кредит на името на едно лице, което не е теглило такъв. Тогава трябва да се докаже, че това не съответства на истината. Лицето следва да види към кого е вписан кредита и да извади документ от съответната банка или кредитна компания, че не е теглил заем от там. След това трябва да се върне в ЦКР и да коригира грешното вписване.

Рефинансиране на необслужван кредит

За да има човек надеждно кредитно досие е добре да плаща осигуровките и сметките си без просрочия, да не тегли по повече от един заем едновременно и да най-важното е, да се опита да погаси забавените си плащания, колкото се може по-скоро, за да не бъдат счетени за „лоши“.

Друга добра идея е, човек да внесе определен паричен размер на банкова сметка или да го инвестира в някакъв ликвиден актив. Това може да послужи пред кредитодателите като доказателство, че може да погаси едно евентуално теглене на пари от банка или кредитна компания.

Когато човек желае да кандидатства за заем, може да му помогне, ако човек с добра кредитна история да влезе в ролята на поръчител през заемодателя или съвместно изтеглят заем. Това ще увеличи доверието на кредитната финансова организация към него и съответно лихвения процент ще бъде по-малък.

Рефинансиране на необслужван кредит
Рефинансиране на необслужван кредит

 

 СУМА ИСКАНЕ
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 500 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 1000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 2000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 3000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 5000 ЛЕВА
БЪРЗ КРЕДИТ ДО 8000 ЛЕВА