Featured post

Емпорики Банк

Историята на Емпорики Банк – Emporiki bank (сега Креди Агрикол – Credit Agricole) започва през 1994-а година. Тогава след обединение на няколко български банки и големи акционери и с подкрепата на Международната банка за възстановяване и развитие се създава Българска Инвестиционна Банка.

Под това име банката съществува четири години, докато през 1998-а година основният пакет акции е закупена от гръцката банка Емпорики Банк. Това положение съществува до 2003-а година когато гръцката банка не придобива 100 процента от активите на банката.

Емпорики Банк – България се развива стабилно през години и заема своето място във втората половина на втора група от банките в България, подредени по размера на техните активи.

Със закупуването на активите на гръцката банка Емпорики банк от френската банка Crédit Agricole SA, Емпорики банк – България сменя своята собственост и се преименува на Креди Агрикол – България. Цялостното изкупуване на акциите на българската банка от централата във Франция става през 2012-а година. Според анализаторите причина за това е евентуалното тогава излизане на Гърция от Еврозоната и желанието на Crédit Agricole SA да минимизира евентуалните загуби. С прехвърлянето на активите на Креди Агрикол – България (Емпорики банк – България) се цели управлението на активите на банката да стават по френското законодателство.

Факт е обаче, че прехвърлянето на активите е станало и в първия възможен момент, тъй като от закупуването на гръцката банка, в българския клон е започнал процес на синхронизиране на методите на управление и работа между Креди Агрикол – България (Емпорики банк – България) и Crédit Agricole SA.

Като всяка банка, работеща на българския пазар, така и Креди Агрикол – България (Емпорики банк – България) е член на редица асоциации и камари. Името на банката може да бъде видяно сред членовете на Централния депозитар, Френско-Българската търговска камара и Американската търговска камара в България, както и в Асоциацията на търговските банки в България и Българска Фондова борса.

Понастоящем Креди Агрикол – България (Емпорики банк – България) има изградена структура в 11 области на България.