Ипотечен кредит без самоучастие
Ипотечен кредит без самоучастие

Ипотечен кредит без самоучастие

Ипотечен кредит без самоучастие, може да означава различни програми.

Това се нарича още заем, обезпечен със съществуващи недвижими имоти. Например заемополучателят притежава апартамент, но иска да се нанесе в къща. Кредитополучателят взема заем от банката, ипотекира апартамента и купува къща.

Има и класически програми без първоначално плащане, когато ипотека се дава срещу сигурността на придобитото, а не на съществуващото жилище. Но това са редки случаи. Такива програми остават партньорства между банки и индивидуални предприемачи и се прилагат само за акредитирани строителни проекти.

 

 

Жилищен кредит без самоучастие

Изисквания за недвижими имоти. Можете да ипотекирате апартамент, склад, гараж, къща, земя – всеки недвижим имот. Но по такава програма заем се дава не за цялата стойност на ипотекирания имот, а за много по -малък. При ипотекиране на апартамент – не повече от 60-70% от оценената му стойност, в редки случаи – до 80%. Ако са заложени склад, гараж, къща, земя, се отпуска заем в размер не повече от 40-60% от оценената стойност на имота.

krediti-online

Изискванията към кредитополучателя са типични: възраст от 21 до  65-70 години  – горната възрастова граница зависи от датата на погасяване на кредита, постоянна работа, опит от 6 месеца. Някои банки изискват гражданство.

Кредиторът се интересува от връщане на парите си, а също така иска да получи печалба от инвестицията. Затова той използва всички инструменти за минимизиране на риска от загуба: застраховка, висок лихвен процент, щателна проверка на бъдещия кредитополучател.

Самоучастие при ипотечен кредит

Хората, които вече имат самоучастие при ипотечен кредит, са по -малко склонни да откажат да изпълнят задълженията си по договора за заем. Съответно минусът на ипотека без първоначално изплащане е по -малко привлекателните условия на заема: лихвата ще бъде по -висока, срокът и плащанията са по -дълги, а изискванията към кредитополучателя са по -строги. Банката ще се опита да сведе до минимум рисковете и да предложи задължителна застраховка